Rezervasyon Rezervasyon
Long Beach Hotels Long Beach Hotels
Rezervasyon

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Hizmet kalitemizi uluslararası standartların üzerine çıkartmak, Misafir beklentilerini üst seviyede karşılamak ve sektör de öncü bir kuruluş olmak, Kuruluş felsefesini tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, işyerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak, Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek Ülkemizde diğer tüm kuruluşlara örnek bir işletme olmak ve değer yaratmak Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyelere indirerek bu kazaları önlemek, Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak, Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak ISO 9001 ve ISO 22000 Kalite standartlarını tüm çalışanlarıyla benimseyip, gereklerini yerine getirmek ve birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve taşeronlarımıza da standardın gereklerini uygulamasını sağlamak, birlikte geliştirmek.

Gıda Güvenliği Politikası

Gıda Güvenliği hedeflerini, gerçekleştirerek arttırmak, Süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, edinilen Gıda Güvenliği tecrübelerini tedarikçiler, kurumlar ve misafirler ile karşılıklı olarak paylaşmak, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, personel ve tedarikçiler tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması için ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini düzenlemek, Yasalara, düzenlemelere ve misafir şartlarına uymak, Gıda Güvenliği, hammaddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan tüm gıda üretim, sunum ve depolama alanlarında hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak insan sağlığını korumak.